Een ongeval of gebeurtenis kan lichamelijk of geestelijk letsel tot gevolg hebben. Het kan iedereen overkomen. Er is dan sprake van letselschade. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Ongetwijfeld wordt u dan geconfronteerd met tal van vragen waarop u een antwoord wenst. Hierdoor ontstaat vaak (onnodige) onzekerheid.

Een paar voorbeelden

Kunt u de schade verhalen? Hoe hoog is de schade? Denk ook aan inkomen of werk dat wegvalt, het aanpassen van uw woning of auto. Kunt u uw vaste lasten nog wel betalen? Hoe ziet uw financiële toekomst eruit?

Wat een letselschade advocaat doet

Zij kijken samen met u of u recht heeft op een schadevergoeding. Dat is vaker het geval dan u denkt. Snijders en Toemen  Niet alleen met antwoorden, zij gaan de zaken voor u regelen!

Het doel is de nadelige gevolgen niet alleen te compenseren, maar ook om u in staat te stellen weer een zo normaal mogelijk leven te leiden. Zo kunnen zij u bij langdurige arbeidsongeschiktheid met behulp van arbeidsdeskundigen ondersteunen bij het re-integreren in uw eigen of beroepsmatige werkzaamheden. Het doel is de balans weer in uw leven terug te brengen.

Veel mensen denken bij het woord advocaat aan “duur” en “procedures”, maar dat is in letselschadezaken helemaal niet nodig. Maar liefst 95% van de letselschadezaken lossen zij op zonder dat de rechter eraan te pas komt. De tegenpartij (meestal een verzekeraar) die de aansprakelijkheid erkent, betaalt de redelijke kosten van rechtsbijstand. Nog meer voordelen: advocaten kunnen, indien nodig procederen en hebben toegang tot gefinancierde rechtsbijstand, waardoor mogelijk een (groot) deel van de kosten voor rechtsbijstand door de overheid worden gefinancierd. Ze maken geen no cure no pay afspraken (dat is helemaal niet nodig) en alle  advocaten zijn lid van de LSA, ASP, WAA. Ook is Snijders en Toemen aangesloten bij de Stichting Keurmerk Letselschade.

Elke situatie is anders! Hoewel u niet de eerste en enige zult zijn die met letselschade wordt geconfronteerd, is uw situatie nooit voor 100% te vergelijken met die van een ander. Daarom is een gesprek met een letselschade specialist noodzakelijk. Dit eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Zij krijgen tijdens zo’n gesprek inzicht in uw situatie en u krijgt direct globaal inzicht in uw mogelijkheden en uw kansen om uw letselschade met succes op de aansprakelijke partij te verhalen.

Enkele vormen van letselschade waarvoor u bij een letselchade advocaat terecht kunt:

schade bij overlijden
verkeersongevallen
ongevallen op het werk
medische fouten
schade door mishandeling
letselschade bij kinderen
letsel door dieren
letsel bij sport en spel
schade bij zelfstandigen