Het leven kent mooie en minder mooie momenten. Daar hebben we niet altijd zelf invloed op. Soms zijn er situaties waarbij het advies en de steun van een advocaat nodig is. Juristen nemen u deze personen- en familierechtzaken uit handen.

Gebeurtenissen

Een echtscheiding of het beëindigen van een samenlevingscontract heeft grote gevolgen. Alimentatie, het (gezamenlijk) gezag, de omgang met de kinderen, een ouderschapsplan en de verdeling van het huwelijksvermogen: het moet grotendeels via de rechter worden geregeld. Andere veel voorkomende situaties zijn een naamswijziging en curatele, mentorschap en ondertoezichtstelling. Al deze gebeurtenissen hebben vaak grote gevolgen voor uw privé-leven en uw financiële situatie.

Erfenis

Ook het overlijden van een dierbaar persoon is een ingrijpende gebeurtenis. Meestal levert dat geen juridische problemen op, maar soms zijn de erfgenamen het niet eens over de verdeling van de nalatenschap of ze constateren dat zaken uit een nalatenschap verdwenen zijn. Een zoon die het boerenbedrijf wil overnemen, maar de andere kinderen moet uitkopen, wil de agrarische waarde van de totale nalatenschap weten. Op zo’n moment hebben de direct betrokkenen behoefte aan onafhankelijk advies en bemiddeling.

Wat wij doen

Zij zorgen ervoor dat uw personen- en familierechtzaken goed worden geregeld. Een echtscheiding bijvoorbeeld is nooit leuk en zeker niet indien er kinderen bij betrokken zijn. Wij adviseren u over de ’spelregels’ van de rechtbank en bieden (ex-)echtgenoten de mogelijkheid om met onze deskundigen de vereiste afspraken te maken. Ook kunnen zij voor u onderzoeken of de hoogte van de alimentatie nog voldoet aan de wettelijke normen.